De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup of verschijnselen vertonen van ouderdom.

geriatrie

Hoe ziet een bezoek bij de geriatrie fysiotherapeut eruit?

Dat verschilt per persoon. In het algemeen doet u vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Kan de geriatrie fysiotherapeut ook aan huis komen?

Ja, hiervoor is wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Welke gebieden richt geriatrie zich nog meer?