Fibromyalgie

Door wetenschappelijk onderzoek is bekend geworden dat een actieve rol van mensen die klachten ondervinden van fybromyalgie tot de beste resultaten leidt in de behandeling van de klachten. Om goed met de klachten om te gaan is het belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van een chronische pijnaandoening. Chronisch pijn hebben betekent vaak dat je minder beweegt en dit zorgt ervoor dat de conditie van de spieren achteruitgaat. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat je tot nog minder in staat bent. Je komt als het ware in een neerwaartse vicieuze cirkel terecht. Het is daarom belangrijk om, ondanks de vermoeidheid en pijn, activiteiten te blijven ondernemen. De fysiotherapeut kan hierbij van dienst zijn door begeleiding te geven op het gebied van bewegen, leefstijl en het beter leren omgaan met de klachten.

We staan regionaal het meest bekend om ons multidisciplinair programma “Actief leven met Fybromyalgie” maar we bieden daarnaast uiteraard ook individuele behandeling wanneer u hier meer behoefte aan heeft.

Inhoud van het zorgprogramma “Actief leven met Fybromyalgie”

Paramedics biedt een multidisciplinair programma van 3 maanden “Actief leven met Fybromyalgie” in samenwerking met de Eerstelijns Psychologen Praktijk en Fysiotherapie Bakker/Linneman. In een periode van ongeveer 13 weken worden alle aspecten van de fybromyalgie belicht, zowel de fysieke als de psychosociale kant. De fysiotherapeut helpt u bij het vergroten van de lichamelijke belastbaarheid, het aanleren van ontspannende oefeningen en algehele ondersteuning op het gebied van leefstijl en andere. Daarnaast zal de psycholoog proberen te helpen bij een stuk acceptatie, leren omgaan met de klachten, kijken naar een juiste dagindeling, grenzen stellen, de omgeving belichten, etc.

Individuele begeleiding

U kunt ook individueel begeleid worden door een fysiotherapeut. Hierbij gaat de fysiotherapeut in overleg met u werken aan uw doelen. Dit kan voor iedereen anders zijn. Voorbeelden zijn het vergroten van het uithoudingsvermogen zodat u minder snel vermoeid raakt na een dag. Ook helpt de fysiotherapeut bij het leren ontspannen waardoor er beter slaap gevat kan worden ‘s nachts. Verder  wordt er vaak gekeken naar de gemiddelde dagindeling, belasting en eventuele aanpassingen doormiddel van adviezen en oefeningen daarop.