Declaratie en contracten

Er zijn twee mogelijkheden voor declaratie van de therapiekosten:
1. Paramedics / BAG Assen heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening elektronisch gedeclareerd worden, u krijgt van ons dus geen rekening thuis.
2. Paramedics / BAG Assen heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U krijgt in dit geval de nota thuis en dient deze zelf te voldoen aan Paramedics / BAG Assen. U kunt daarna de nota opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden.

3. U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U krijgt de nota thuis die u zelf dient te voldoen aan Paramedics / BAG Assen.

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad.

Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht indien u niet of niet meer aanvullen verzekerd bent. Ook worden deze tarieven in rekening gebracht als een zgn restitutie-polis (waar u alle rekeningen eerst zelf betaalt) heeft.

Tarievenlijst Paramedics, fysiotherapie

Screening € 16,00
Intake na screening € 31,75
Intake na verwijzing € 47,50
Telefonisch consult € 10,50
Zitting fysiotherapie € 32,75
Zitting manuele therapie € 40,00
Zitting oedeemtherapie € 43,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 32,05
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 22,75
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 20,10
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 15,10
Fysiotherapeutische zitting aan huis € 40,25
Fysiotherapeutische zitting in inrichting € 40,25
Zitting geriatrie fysiotherapie € 40,00
Zitting geriatrie fysiotherapie aan huis € 47,50
Zitting geriatrie fysiotherapie in inrichting € 47,50

Tarievenlijst Paramedics, diëtetiek

Screening € 9,07
Reguliere behandeling diëtetiek (per kwartier) € 14,74
Reguliere behandeling diëtetiek (per kwartier)  aan huis € 31,459

Tarievenlijst Paramedics, overig

Niet nagekomen afspraak 75%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Op aanvraag
Eenvoudige, korte rapporten (max. 30 min) € 36,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 min) € 73,00
Massage 30 minuten € 30,00
Massage 45 minuten € 36,50
Massage 60 minuten € 45,00

Tarieven per 1 januari 2017 | Paramedics, AGB: 04001015 | Postbus 86, 9400 AB Assen